Danas smo pored badmintona uradili baš ono što bismo ako je moguće trebali uraditi barem jednom dnevno!

Mi smo uspjeli.
SMIJEH JE LIJEK!