Najjača djeca Doboja i danas na treningu.

Kad se vratimo na početak naše zajedničke priče, možemo slobodno reći da su mnogo napredovali.