Današnji trening u periodu od 16.00 časova sa našim drugarima uspješno realizovan. Jedan od ciljeva je da izmamimo osmijeh Najjača Djeca Doboja. 

Dušica i Dario su ponovo sa uživanjem pronašli neke nove igre i zadatke za drugare, a oni su to obavili vrhunski.

Svaki put korak naprijed!