Blog Registrujte se u Badminton Klubu Sertini

Badminton Klub Sertini - Doboj

Nova priča u gradu Doboju je započela u Avgustu 2021.

Kancelarija

Termini - Lokacija

Medicinska Škola Doboj
Utorak: 18:00h-19:00h
Četvrtak: 18:00h-19:00h
Subota: 18:00h-19:00h


    Galerija